Rekisteriseloste

Henkilötietolakiin (523/1999) pohjautuva rekisteriseloste

 

Rekisterin nimi:

Tmi Merja Hakasen asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitäjä:

Tmi Merja Hakanen / Memmala

40520 Jyväskylä

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tmi Merja Hakanen / Merja Hakanen

memma@memmala.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriä käytetään Tmi Merja Hakanen sekä asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon ja yhteydenpitoon sekä Tmi Merja Hakasen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan lupa sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan yksilöintitiedot: asiakasnumero, nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot kuten suostumus sähköiseen ja / tai suoraan markkinointiin.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tiedot saadaan asiakkuuden syntyessä ja jatkuessa.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa markkinointi – ja yhteydenpitotoimenpiteissä. Tietoja ei luovuteta muissa tarkoituksissa kolmansille osapuolille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, joita ei luovuteta muille kuin niille yrityksen henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu kyseisten tietojen käsittely. Rekisteri on suojattu lisäksi yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.